Aardingssystemen

Voor het aanbrengen van de juiste aarding is de juiste weerstand van groot belang, om de juiste weerstand te behalen is van veel factoren afhankelijk bijvoorbeeld welk elektrotechnisch stelsel er is toegepast, in welke omgeving moet de aarding worden aangebracht, zandgrond of klei grond zijn bepalend voor de benodigde weerstand van de installatie.

Wij zijn gespecialiseerd in het leveren en aanbrengen van aardelektroden en fundatie aardingen;

  • Voor elektrotechnische installaties.
  • Ten behoeve van bliksemafleiderinstallaties.
  • Het afvoeren van statische elektriciteit.
  • Fundatie aarding installaties.
  • EMC aarding.
  • Functionele aarding.
  • Medische aarding.

Alle door ons aangebrachte aardinginstallaties worden gemeten met behulp van gekalibreerde meetinstrumenten, van de meetgegevens zal een meetrapport worden opgemaakt en verstrekt.

Wij kunnen voor u een vrijblijvende aanbiedingen verzorgen voor 1 van de boven genoemde aardingssystemen.