Bliksembeveiliging

Een bliksemafleiderinstallatie beschermd een object tegen de gevolgen van een blikseminslag.
De uitwendige installatie wordt opgebouwd uit een opvanginrichting, afgaande leidingen en een aardingssysteem deze kan bestaan uit aardelektroden die de grond in worden gedreven en/of een fundatie aarding.

De volgens de geldende normen aangebrachte bliksemafleiderinstallatie zorgt ervoor dat de bliksemstromen worden afgeleid naar aarde.
Het ontwerp van een uitwendige installatie is afhankelijk van meerdere factoren, bijvoorbeeld hoe en waaruit is het object gebouwd, waarvoor dient het object, welke activiteiten vinden er plaats in het object.
Hieruit blijkt dat het maken van een ontwerp volgens de geldende norm NEN-EN-IEC 62305 en het bepalen aan welke klasse(LPL 1, t/m LPL 4) de installatie moet voldoen, maatwerk is zodat de kans schade minimaal is.

Wij kunnen voor u een vrijblijvende aanbieding verzorgen voor zowel nieuwbouw, reparaties t.g.v. vandalisme of diefstal en aanpassingen aan de installatie naar aanleiding van een verbouwing herstel of vervanging van de dakbedekking en uitbreidingen aan de technische installaties die op de daken aanwezig zijn of worden aangebracht.